МАН-ын хороо

Намын хорооны дарга

Д.АМАРБАТ
Сүхбаатар аймгийн МАН-ын хорооны дарга

Намын хорооны дэд дарга

И.БАТСҮХ
Сүхбаатар аймгийн МАН-н хорооны дэд дарга

Намын хорооны тэргүүлэгч

Х.АЛТАЙ
Сангийн сайдын зөвлөх /орон тооны бус/
Т.АМАРБААТАР
Гүйцэтгэх захирал
Т.АМАРБААТАР
Гүйцэтгэх захирал
Д.АМАРБАТ
Сүхбаатар аймгийн МАН-ын хорооны дарга
Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ
Сүхбаатар аймгийн МАН-ын хорооны дарга асан
Л.БАТЖАВ
Л.БАТЖАВ
И.БАТСҮХ
Сүхбаатар аймгийн МАН-н хорооны дэд дарга
Б.БУД
АИТХ-н төлөөлөгч,намын бүлгийн дарга
С.ГАНБАТ
хувиараа
С.ГАНБАТ
хувиараа
Д.ГАНСҮХ
Сүхбаатар аймгийн СДМАХ-ны Тэргүүн
Д.ГАНСҮХ
Сүхбаатар аймгийн СДМАХ-ны Тэргүүн
Т.МӨНХБОЛД
Засаг даргын орлогч
Т.МӨНХБОЛД
Засаг даргын орлогч
Х.НАРАНБААТАР
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын МАН-ын 4-р үүрийн дарга
Х.НАРАНБААТАР
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын МАН-ын 4-р үүрийн дарга
Э.НИНДЭВ
Сүхбаатар, Баруун-Эрт сумын МАН-ын дарга
Б.ТҮВШИНМӨНХ
Сүхбаатар аймгийн СДМЗХ-ны дарга
М.ТӨМӨРЧУЛУУН
салбарын захирал
М.ТӨМӨРЧУЛУУН
салбарын захирал
П.УЯНГА
Б.ХАШ-ЭРДЭНЭ
социологич
Б.ХАШ-ЭРДЭНЭ
социологич
Э.ЧИНБОЛД
Сүхбаатар аймгийн СДМОХ-ны дарга
Э.ЧИНБОЛД
Сүхбаатар аймгийн СДМОХ-ны дарга
Б.ЭНХТАЙВАН
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын 9-р үүрийн дарга
Б.ЭНХТАЙВАН
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын 9-р үүрийн дарга
Г.ЭНХТУЯА
Түмэнцогт сумын Засаг дарга

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.