МАН-ын хороо

Намын хорооны дарга

Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ
Сүхбаатар аймгийн МАН-ын хорооны дарга

Намын хорооны дэд дарга

Д.АМАРБАТ
Сүхбаатар аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
И.БАТСҮХ
Сүхбаатар аймгийн МАН-н хорооны дэд дарга

Намын хорооны тэргүүлэгч

Х.АЛТАЙ
Х.АЛТАЙ
Т.АМАРБААТАР
Гүйцэтгэх захирал
Т.АМАРБААТАР
Гүйцэтгэх захирал
Д.АМАРБАТ
Сүхбаатар аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ
Сүхбаатар аймгийн МАН-ын хорооны дарга
Л.БАТЖАВ
Л.БАТЖАВ
И.БАТСҮХ
Сүхбаатар аймгийн МАН-н хорооны дэд дарга
Д.БОЛДМАА
дарга
Б.БУД
С.ГАНБАТ
С.ГАНБАТ
Д.ГАНСҮХ
гааль
Д.ГАНСҮХ
гааль
Т.МӨНХБОЛД
Засаг даргын орлогч
Т.МӨНХБОЛД
Засаг даргын орлогч
Х.НАРАНБААТАР
здтг-ын даргын орлогч
Х.НАРАНБААТАР
здтг-ын даргын орлогч
Э.НИНДЭВ
СХД 17-р хорооны намын хорооны дарга
Б.ТҮВШИНМӨНХ
М.ТӨМӨРЧУЛУУН
салбарын захирал
М.ТӨМӨРЧУЛУУН
салбарын захирал
П.УЯНГА
Хуулийн зөвлөх
Б.ХАШ-ЭРДЭНЭ
социологич
Б.ХАШ-ЭРДЭНЭ
социологич
Э.ЧИНБОЛД
Э.ЧИНБОЛД
Б.ЭНХТАЙВАН
Б.ЭНХТАЙВАН
Г.ЭНХТУЯА
Түмэнцогт сумын Засаг дарга

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.