ИТХ

ИТХ-ын төлөөлөгч

И.БАТСҮХ
Сүхбаатар аймгийн МАН-н хорооны дэд дарга
Б.БУД
АИТХ-н төлөөлөгч,намын бүлгийн дарга
Ш.ЛХАМСҮРЭН
Сүхбаатар АИТХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга
Г.ЭНХТУЯА
Түмэнцогт сумын Засаг дарга
Ж.ЭРДЭНЭБААТАР
Г.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан сумын МАН-ын дарга

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.